Ano ang dating pangalan ng lupang hinirang

6854933580_2c8b688306_z

Napapag-aralan natin kung saan tayo nagkamali at maari nating maayos na ay maari nating pag-ibayuhin o i-develop para mapakinabangan o mapagbuti.

Gayundin,nauunawaan kung paano nakaaapekto sa pamumuhay ng mga tao ang ginawang pananakop ng mga iba't-ibang dayuhan sa mga iba't-ibang bansa.

Una itong tinugtog ng bandang San Francisco De Malabon sa araw ng pagpapahayag ng kalayaan noong mula sa Kastila matapos na mapawalang bisa ang Flag Law.

Ang pinaka-tanyag na pagsasalin ay ang "Philippine Hymn" na ginawa nina Senador Camilo Osias at isang Amerikano na si Mary A.

Binuo ni Julian Felipe ang himig noong 1898 at ang mga titik ng awit naman ay inangkop mula sa tulang Filipinas na isinulat ni Jose Palma sa wikang Kastila noong 1899.

Una itong tinugtog ng bandang San Francisco De Malabon sa araw ng pagpapahayag ng kalayaan noong Hunyo 12, 1898.

Its music was composed in 1898 by Julián Felipe, and the lyrics were adapted from the Spanish poem Filipinas, written by José Palma in 1899.

You must have an account to comment. Please register or login here!